Szkolenia

Szkolenia dla konserwatorów i serwisantów hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy na temat zasad prawidłowego wykonywania przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Szkolenia przeciwpożarowe z symulatorem pożarów

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznej obsługi oraz właściwego doboru gaśnicy w zależności od rodzaju palącego się materiału, oraz skutecznego gaszenia gaśnicami przenośnymi.

Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego

Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego obejmuje 32 godziny zajęć w ciągu 4 dni. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy z wieloletnią praktyką.