Kontakt

Nasze dane

Jagodzińscy sp. z o.o.
ul. Gdyńska 28
62-004 Czerwonak

NIP: PL7773371104
REGON: 388372554

tel.: +48 61 8120 150
e-mail: biuro@jagodzinscy.pl

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Jagodzińscy sp. z o.o. z siedzibą
  w Czerwonaku, przy ul. Gdyńska 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000887988, e-mail:
  biuro@jagodzinscy.pl; nr tel.: + 48 61 81 20 150 (dalej jako „Administrator”). 
 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w związku z brakiem takiego obowiązku.  
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych na mocy zawartej umowy, obsługi zgłoszeń i udzielania informacji, w zależności od tego, czego dotyczyć będzie kontakt z Państwa strony.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), w zależności od przedmiotu kontaktu z Państwa strony.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują dane niezbędne do prawidłowej realizacji usługi
  lub obsługi zgłoszenia, tj. Państwa dane rejestrowe i kontaktowe oraz numery rachunków bankowych w przypadku obsługi płatności. 
 5. Państwa dane osobowe, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obsługi Państwa zapytania  lub głoszenia, mogą zostać przekazywane podwykonawcom Administratora,
  tj. firmom świadczącym obsługę biurową, serwisową lub usługi obejmujące inne kategorie, świadczone na rzecz Administratora przez strony trzecie.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez okres realizacji umowy, w zależności od tego, co zakończy się później. 
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  (gdy prawo dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożnością prawidłowej obsługi Państwa zgłoszenia.

Kontakt dot. kursów konserwatorów gaśnic:

COMPACT P.H.U. Juliusz Jagodziński 
ul. Gdyńska 28
62-004 Czerwonak

tel.: +48 888 275 250
e-mail: szkolenia@gasnica.eu

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest COMPACT P.H.U. Juliusz Jagodziński
  z siedzibą w Czerwonaku, przy ul. Gdyńska 28, e-mail:
  szkolenia@gasnica.eu;
  nr tel.: +48 888 275 250 (dalej jako „Administrator”).
 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w związku z brakiem takiego obowiązku.  
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych na mocy zawartej umowy, obsługi zgłoszeń i udzielania informacji, w zależności od tego, czego dotyczyć będzie kontakt z Państwa strony.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), w zależności od przedmiotu kontaktu z Państwa strony.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują dane niezbędne do prawidłowej realizacji usługi lub obsługi zgłoszenia, tj. Państwa dane rejestrowe i kontaktowe oraz numery rachunków bankowych w przypadku obsługi płatności. 
 5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez okres realizacji umowy, w zależności od tego, co zakończy się później. 
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (gdy prawo dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożnością prawidłowej obsługi Państwa zgłoszenia.

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek
8:30 – 15:30

Konta bankowe:

Santander Bank Polska S.A.
PLN: 14109013460000000147721543
EUR: 66109013460000000147724972
SWIFT: WBKPPLPP

KRS: 0000887988 | BDO: 000544838 | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto     i Wilda w Poznaniu | VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy 20000 PLN 

Napisz do nas