Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego

 • Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego obejmuje 32 godziny zajęć w ciągu 4 dni.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy z wieloletnią praktyką.  
 • Program kursu został opracowany na podstawie wymagań Polskiej Normy PN-EN 3-7, PN EN 1866-1

Teoria:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w grupie 9 osobowej.

W części teoretycznej uczestnicy kursu zapoznają się z:

 • budową i zasadą działania gaśnic i agregatów gaśniczych
 • zasadami BHP przy przeglądach i naprawach gaśnic
 • normami, rozporządzeniami i przepisami w zakresie ochrony p-poż. dotyczącymi podręcznego sprzętu gaśniczego
 • zasadami prawidłowego przeprowadzania przeglądów i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego
 • sposobami oznakowania gaśnic po przeglądach i naprawach
 • prowadzeniem dokumentacji w warsztacie naprawy gaśnic

Praktyka:

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalnie przygotowanej sali warsztatowej i prowadzone są w zespołach 3 osobowych.

 • Każdy z uczestników wykonuje przeglądy i naprawy poszczególnych typów gaśnic.
 • Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji trzy stanowiska konserwatora z pełnym wyposażeniem.
 • Podczas zajęć praktycznych korzystają z najlepszych narzędzi i urządzeń dostępnych na rynku.

Ceny:

Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego:

1 480,00 zł

Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego:

1 480,00 zł

Noclegi i wyżywienie:

650,00 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokosci 23%

Zakończenie kursu:

Kurs kończy się egzaminem praktycznym. Po jego zdaniu uczestnicy otrzymują:

 • zaświadczenie ukończenia kursu konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego , które jest jednym z warunków uzyskania autoryzacji od producentów gaśnic, 
 • materiały informacyjne, 
 • instrukcje przeglądów i napraw gaśnic, 
 • wykaz aktualnych przepisów.

Po prawie rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 wznawiamy działalność w zakresie prowadzenia Kursów Konserwatora Podręcznego Sprzętu Gaśniczego. W tym czasie przyjęliśmy wiele zgłoszeń od osób chcących uczestniczyć w naszym Kursie. Aktualnie będziemy informować te osoby o terminach Kursów w kolejności otrzymanych zgłoszeń.

Dotychczas Kursy były zwolnione z podatku VAT. Z dniem 01.01.2021 uległ zmianie przepis Ustawy o VAT Art. 43 ust 1 pkt. 29b i do ceny doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników i wykładowców w pierwszej kolejności zapraszamy na Kursy osoby zaszczepione przeciw COVID-19.

W przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminów kursów.

Termin:
16 - 19 kwietnia 2024 r.
Wolne miejsca:
4

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerm telefonu 888 275 250