Nowość! Urządzenie do prób ciśnieniowych butli typu SODA

Opis produktu

Przy pomocy urządzenia testującego HTG SODA można przeprowadzać próby ciśnieniowe butli do saturatorów typu SODA ciśnieniem do 500 bar.

System zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, ponieważ woda nie zwiększa gwałtownie swojej objętości przy dużych wahaniach ciśnienia.

Dodatkową ochronę zapewnia pokrywa wykonana z poliwęglanu o wysokiej wytrzymałości.
Urządzenie można rozbudować o dodatkowe stanowisko testowe, dzięki czemu możliwa jest oszczędność czasu przy wykonywaniu większej ilości prób.

Bezpiecznie i wydajnie

Przy pomocy urządzenia HTG SODA można przeprowadzać próbę ciśnieniową do 9 butli jednocześnie przy ciśnieniu do 500 bar.

  • Bezpieczna próba ciśnieniowa metalowych zbiorników ciśnieniowych
  • Próba ciśnieniowa kilku butli jednocześnie
  • Mocowanie butli, napełnienie wodą i próba ciśnieniowa w krótkim czasie

Przed pierwszą próbą ciśnieniową zbiornik urządzenia musi zostać napełniony wodą np. z sieci wodociągowej.

Następnie butle są wkręcane w adaptery w urządzeniu.
Ciśnienie w układzie podnoszone jest do wymaganej wartości. Za zwiększanie ciśnienia odpowiada pompa
wysokociśnieniowa zasilana sprężonym powietrzem.

Wysokość ciśnienia próbnego regulowana jest bezstopniowo
przy pomocy pokrętła na pulpicie sterującym.

Ciśnienie odczytywane jest na manometrze kontrolnym.

Po wykonanej próbie ciśnieniowej woda ze butli może być wypompowana do zbiornika urządzenia i wykorzystana
przy kolejnych próbach.