Oprogramowanie SamSerwis – Hydranty

Opis produktu

SamSerwis jest uniwersalnym narzędziem dla serwisów urządzeń przeciwpożarowych.

SamSerwis Hydranty jest modułem oprogramowania SamSerwis przeznaczonym do tworzenia oraz zarządzania dokumentacją dotyczącą pomiaru wydajności hydrantów. Program umożliwia generowanie raportów,  sterowanie i kontrolę czynności związanych z badaniem wydajności hydratu na podstawie danych pobranych z kompatybilnego urządzenia pomiarowego.

SamSerwis oferuje elastyczny podział na moduły odpowiadające za obsługę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz ofertę do swoich wymagań.
SamSerwis jest w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy BIATECH – dzięki temu serwis urządzeń przeciwpożarowych jest o wiele prostszy i wydajniejszy.

Funkcje modułu Hydranty

 • konfiguracja dowolnej liczby użytkowników programu na stanowisku roboczym oraz określenie ich uprawnień
 • tworzenie przejrzystej ewidencji obiektów głównych i podrzędnych oraz urządzeń znajdujących się w obiektach
 • określanie lokalizacji obiektów, typu urządzeń w danym obiekcie oraz ustawień poszczególnych urządzeń ( program wyposażony jest w kompletną listę urządzeń)
 • planowanie , wykonywanie oraz nadzór przeglądów hydrantów
 • obsługa wszystkich typów współczynników obliczeniowych
 • automatyczne tworzenie wykresów wydajności hydrantów
 • tworzenie preferencyjnych raportów z wykonywanych przeglądów
 • możliwość synchronizacji z zewnętrznymi urządzeniami oraz migracji danych  (urządzenie HT-02, moduł SamSerwis Mobile)
 • możliwość korzystania z dostępnych w programie, gotowych schematów czynności okresowych oraz szablonów dokumentów
 • pełna kompatybilność z urządzeniami HYDRO-TEST firmy BIATECH

Podział na moduły

 • Czytelny podział na moduły widoczne w formie zakładek
 • Możliwość przypisania różnych typów serwisowanych urządzeń do jednego obiektu lub podobiektu
 • Korzystanie z wielu modułów na jednym stanowisku
 • Prostota rozbudowy programu SamSerwis o kolejne moduły

Wymagania

 • Windows XP Service Pack 3, Windows 7, Windows Vista
 • Zainstalowany komponent Microsoft .NET Framework 4.0
 • 500MB przestrzeni na dysku
 • 1GB RAM (zalecane co najmniej 2GB)

Program SamSerwis korzysta z oprogramowania bazodanowego MSSQL Server 2005 lub 2012 w darmowej wersji Express.

Waga 0.10 kg
Producent