Szkolenie – rejestracja

  Dane firmy

  Osoba do kontaktu

  Uczestnicy:


  Informacje dotyczące opłaty:

  Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata zaliczki w wysokości 500,00 zł/osobę w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu na konto: 56 1090 1359 0000 0000 3502 5672

  Nie wpłacenie zaliczki w podanym terminie skutkuje usunięciem z listy uczestników.

  Pozostałą część należy wpłacić przelewem przed rozpoczęciem zajęć lub gotówką w dniu rozpoczęcia kursu.

  Na dodatkowe pytania chętnie odpowiemy pod numerem telefonu 888 275 250.