Urządzenie do prób ciśnieniowych HTG 500.

Opis produktu

Przy pomocy urządzenia testującego HTG 500 można przeprowadzać próby ciśnieniowe butli stalowych oraz aluminiowych ciśnieniem do 500 bar. System zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, ponieważ woda nie zwiększa gwałtownie swojej objętości przy dużych wahaniach ciśnienia. Dodatkową ochronę zapewnia pokrywa wykonana z poliwęglanu o wysokiej wytrzymałości.
Urządzenie można rozbudować o dodatkowe stanowisko testowe, dzięki czemu możliwa jest oszczędność czasu przy wykonywaniu większej ilości prób.

Bezpiecznie i wydajnie

Przy pomocy urządzenia HTG 500 można przeprowadzać próbę ciśnieniową do 5 butli jednocześnie przy ciśnieniu do 500 bar. Urządzenie nadaje się do prób butli gazowych, gaśnic na CO2 oraz butli aparatów powietrznych.

  • Bezpieczna próba ciśnieniowa metalowych zbiorników ciśnieniowych
  • Próba ciśnieniowa kilku butli jednocześnie
  • Mocowanie butli, napełnienie wodą i próba ciśnieniowa w krótkim czasie

Przed pierwszą próbą ciśnieniową zbiornik urządzenia musi zostać napełniony wodą np. z sieci wodociągowej. Po umocowaniu
butli (do 5 szt.) w uchwytach mechanicznych zostają one napełnione wodą przy pomocy wbudowanej pompy. Ewentualne
zanieczyszczenia zostają zatrzymane na filtrze.

Do butli wkręcane zostają adaptery, do których przy pomocy szybkozłączy podłącza się węże ciśnieniowe. Następnie
ciśnienie w układzie podnoszone jest do wymaganej wartości. Za zwiększanie ciśnienia odpowiada pompa
wysokociśnieniowa zasilana sprężonym powietrzem. Wysokość ciśnienia próbnego regulowana jest bezstopniowo
przy pomocy pokrętła na pulpicie sterującym. Ciśnienie odczytywane jest na manometrze kontrolnym o klasie
dokładności 1,0.

Po wykonanej próbie ciśnieniowej woda ze butli może być wypompowana do zbiornika urządzenia i wykorzystana
przy kolejnych próbach. W przypadku mniejszych butli wodę można po prostu wylać do zbiornika urządzenia odwracając
butlę. Do późniejszego suszenia butli można użyć opcjonalnej suszarki BTG.

Do przeprowadzania prób wysokociśnieniowych wymagany jest dodatkowo kompresor o wydajności 300 l/min.

Waga 203.00 kg
Producent

Zawór bezpieczeństwa (bar)

Wydajność (l/min)

Ciśnienie (bar)

Reduktor ciśnieniowy (bar)

Zapotrzebowanie na powietrze

Kolor

Szerokość (mm)

Głębokość (mm)

Wysokość (mm)

Masa (kg)