Urządzenie do prób ciśnieniowych HTG 500 / 60.

Opis produktu

Urządzenie do prób ciśnieniowych HTG 500 / 60 jest kombinacją dwóch urządzeń HTG 500 oraz HTG 60. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie prób ciśnieniowych zarówno zbiorników gaśnic jak i zbiorników butli do gazów technicznych.

Przy pomocy urządzenia HTG 500 / 60 można wykonywać próby ciśnieniowe gaśnic przenośnych oraz zbiorników gazów technicznych. W zależności od typu zbiornika można wybrać jeden z dwóch układów ciśnień: do 60 bar oraz do 500 bar.

  • Urządzenie kombi do prób ciśnieniowych zbiorników gaśnic wodnych, proszkowych oraz na CO2, jak również stalowych butli aparatów powietrznych i gazów technicznych.
  • Bezpieczna próba ciśnieniowa przy użyciu wody
  • Jednoczesna próba ciśnieniowa kilku zbiorników

Na pulpicie sterowniczym wydzielone są dwie sekcje połączone z dwoma różnymi obwodami ciśnieniowymi. Każdy obwód wyposażony jest w pięć przyłączy do butli na stanowisku kontrolnym.
Obsługa i zasada działania odpowiada dokładnie dwóm urządzeniom: HTG 500 oraz HTG 60.

Do przeprowadzania prób wysokociśnieniowych wymagany jest dodatkowo kompresor o wydajności 300 l/min.

Waga 289.00 kg
Producent

Silnik

Zawór bezpieczeństwa (bar)

Wydajność (l/min)

Ciśnienie (bar)

Reduktor ciśnieniowy (bar)

Zapotrzebowanie na powietrze

Kolor

Szerokość (mm)

Głębokość (mm)

Wysokość (mm)

Masa (kg)

Szerokość pulpitu (mm)

Głębokość pulpitu (mm)

Wysokość pulpitu (mm)

Masa pulpitu (kg)